Chứng chỉ xuất xưởng dây trần phú là gì

chứng chỉ xuất sưởng dây trần phú là xác minh chất lượng, số lượng, chủng loại sản phẩm được xuất bán khỏi nhà máy.